Nieuws

Potentie aardwarmte Zuid-Holland in kaart gebracht

2 februari 2017

Samen met provincie Zuid-Holland heeft IF Technology eind 2016 de potentieelstudie geothermie Zuid-Holland afgerond. Uit de studie blijkt dat een aanzienlijk deel van de warmtevraag in Zuid-Holland door geothermie geleverd zou kunnen worden.

De provincie Zuid-Holland zet zich in voor het verduurzamen van de warmtevoorziening. Aardwarmte, oftewel geothermie, is een duurzame energiebron die een groot gedeelte van de vraag zou kunnen invullen. De provincie wil bijdragen om het hoge potentieel van aardwarmte in Zuid-Holland zo duurzaam en efficiënt mogelijk te benutten. Hierbij heeft ze de ambitie om in 2020 20 Petajoule aan warmte te leveren via het warmtenet, waarvan een belangrijk deel warmte afkomstig uit geothermie. Dit heeft zij concreet verwoord in de Energieagenda “Watt anders”.

Om de warmte te transporteren is de provincie bezig met de realisatie van een collectief warmtenetwerk, ook wel de “Warmterotonde” genoemd. De provincie wil met deze Warmterotonde (duurzame) warmteleveranciers en afnemers aan elkaar koppelen. Geothermie is een duurzame warmtebron die aangesloten kan worden op de Warmterotonde. Om een inschatting te kunnen maken van de bijdrage van geothermie aan de Warmterotonde, is het belangrijk om te weten hoeveel potentie er in de ondergrond is. IF heeft dit voor Zuid-Holland onderzocht.

Verschillende toepassingen

In de potentieelstudie heeft IF de regionale variatie en de totale potentie van verschillende geothermietechnieken in beeld gebracht. Het resultaat hiervan is een aantal kaarten per type geothermie. Op de kaarten is in één oogopslag te zien waar welke techniek de grootste kansen biedt. De grootste potentie bevindt zich in de regio’s Den Haag, Westland, Westelijk havengebied en Voorne-Putten.

 

De technieken die IF heeft onderzocht naast ‘standaard geothermie’ zijn ondiepe geothermie, ultradiepe geothermie en warmteopslag. Elke techniek vormt op eigen wijze een aanvulling op de Warmterotonde en kent zijn specifieke toepassing en temperatuurtraject. De volgende stap wordt het ontsluiten van de geothermische warmte in deze regio’s en het koppelen van de bronnen van de warmterotonde.

De bijbehorende rapportage met een toelichting op de verschillende technieken en de resultaten van het onderzoek is te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland, Het rapport is ook hieronder in te zien.