Nieuws

Potentie van energie uit oppervlaktewater (Smart Polder) gepresenteerd op de Nationale Klimaattop

27 oktober 2016

Op 26 oktober 2016 vond in Rotterdam de Nationale Klimaattop 2016 plaats. Barry Scholten heeft hier de landelijke verkenning thermische energie uit het watersysteem gepresenteerd. IF Technology heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Unie van waterschappen en Rijkswaterstaat. Dit onderzoek is gistermiddag aan staatssecretaris Sharon Dijksma van I&M aangeboden.

Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden van thermische energie uit oppervlaktewater is bij de waterschappen en Rijkswaterstaat het idee voor de potentiekaart ontstaan. De kaart laat zien waar het economisch interessant is om warmte of koude uit oppervlaktewater te winnen. Om een economisch interessant project te kunnen maken moeten waterlopen en plassen in de nabijheid liggen van een warmte en/of koudevraag. Door de thermische vraag uit de warmteatlas te combineren met de kaart van Nederlandse oppervlaktewateren is deze potentiekaart gemaakt.

Als we al het oppervlaktewater dat we in Nederland konden gebruiken, dan zouden we heel het land van duurzame warmte en koude kunnen voorzien en zelfs nog energie overhouden. Echter, alleen daar waar energievraag en oppervlaktewater samenkomen is een project te maken. Wanneer we dit meenemen en alleen naar het economisch winbare potentieel kijken kunnen we alsnog 12% van de landelijke warmtevraag en 54% van de landelijke koudevraag leveren. Deze techniek kan dus flink bijdragen aan onze duurzaamheiddoelstellingen.

“Het oppervlaktewater kan 12 procent van de warmtevraag en 54 procent van de koudevraag van Nederland leveren.”

IF Technology heeft deze potentiekaart opgesteld in opdracht van de Unie van Waterschappen (UvW) en Rijkswaterstaat (RWS), de beheerders van het oppervlaktewater in Nederland. De resultaten zijn getoetst en geaccepteerd door RVO.  Dit onderzoek is uitgevoerd onder de Green Deal Energie van de Waterschappen, ondertekend door Minister Schultz van Haegen. Thermische energie uit oppervlaktewater kan een aanzienlijke bijdrage leveren in het behalen van duurzame ambities van de waterbeheerders. Deze nog bijna onbekende bron van duurzame energie biedt veel potentie, dit wordt nog eens onderstreept met deze landelijke verkenning.

Staatssecretaris Sharon Dijksma potentieelkaart energie oppervlaktewater

Staatssecretaris Dijksma neemt de kansenkaart energie uit oppervlaktewater in ontvangst. Van links naar rechts: Marco Harms (gemeente Houten),Constantijn Jansen op de Haar (Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden), Staatssecretaris Dijksma en Hetty Klavers (Dijkgraaf Zuiderzeeland en bestuurslid Unie van Waterschappen)

Het doel van het onderzoek komt overeen met het doel van de Klimaattop: komen tot concrete acties. In het geval van Smart polder zijn dat dus concrete projecten. Want alleen die zorgen ervoor dat we onze klimaatdoelstellingen halen.Op de Nationale Klimaattop presenteerde Barry Scholten de potentiekaart aan de waterschappen, provincies en gemeenten. Daarnaast werden enkele voorbeelden gepresenteerd van hoe je van potentiekaart tot concrete projecten komt. Samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Utrechtse gemeenten hebben we een regionale kansenkaart opgesteld voor de identificatie van kansrijke locaties voor het toepassen van Smart polder. Daarnaast presenteerde NUON het project Houthaven. Dit nieuwbouwproject aan het Amsterdamse IJ maakt gebruik van koudelevering uit oppervlaktewater, tot grote tevredenheid van alle partijen. En wat misschien wel het mooiste is van dit project: een traditionele energieleverancier omarmt deze nieuwe technologie.

Barry Scholten IF Technology Klimaattop 2016 Rotterdam

Foto: Barry Scholten

Het rapport van de landelijke analyse is hier te vinden.

Wilt u weten waar de kansen liggen voor energie uit oppervlakte water in uw regio? Neem contact op met Barry Scholten. Hij kan u er alles over vertellen. 

Bron cover foto: ANP zie ook https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hollands-oppervlaktewater-bevat-veel-meer-energie-dan-gedacht~bc045f61/