Onderzoek

Promotieonderzoek WKO: 40% meer systemen per km2 mogelijk

23 juni 2015

Op 4 juni 2015 is Wijbrand Sommer gepromoveerd aan de Wageningen Universiteit op zijn onderzoek naar grootschalige toepassing van warmte-/koudeopslag (WKO) dat hij in het kader van het project Meer Met Bodemenergie (MMB) bij Deltares heeft uitgevoerd.

Toename open WKO systemen

In Nederland zijn op dit moment meer dan 3.000 open WKO-systemen (open bodemenergiesystemen) actief. Met name in stedelijk gebied neemt het aantal open systemen snel toe. Uit het onderzoek van Wijb blijkt dat het met nieuwe monitoringstechnieken en planning van grootschalige systemen mogelijk is om de ondergrond intensiever te gebruiken voor bodemenergie.

Verspreiding van warmte en koude in de bodem

Toepassing van ondergrondse temperatuurmonitoring met glasvezeltechnologie laat zien dat de verspreiding van warmte en koude in de bodem complexer kan zijn dan veelal wordt aangenomen. Dit is met name van belang in gebieden waar bronnen dicht op elkaar staan en er risico is op onderlinge beïnvloeding tussen systemen.

 

Thermische beïnvloeding tussen systemen

Het onderzoek laat ook zien dat door overdimensionering en het vermijden van thermische beïnvloeding tussen systemen, maar een beperkt deel van de bodem daadwerkelijk voor bodemenergie wordt gebruikt. Daarom is voor verschillende afstanden tussen de bronnen bepaald hoeveel onderlinge thermische beïnvloeding optreedt en of dat acceptabel is vanuit economisch perspectief. Hieruit blijkt dat met een slimme planning van WKO bronnen efficiënter gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare ondergrondse ruimte. De inzet van bodemenergieplannen en het ontsluiten van de gebiedskennis door middel van een WKO-coach sluit hierbij aan.

In stedelijk gebied valt veel winst te behalen. Daar kunnen vijf keer meer systemen komen.

Meer met Bodemenergie

Meer met Bodemenergie is gedurende de periode 2009 – 2012 hét kennisplatform voor onderzoek naar bodemenergie geweest. Binnen het onderzoeksprogramma is door vier partijen (Bioclear, Deltares, IF Technology en Wageningen University) onderzoek gedaan naar de kansen en effecten op de ondergrond van de techniek. Het onderzoek van Wijbrand is één van de twee promotieplekken die gekoppeld is aan het onderzoeksplatform. Het andere promotieonderzoek is nog niet afgerond.

Download het proefschrift van Wijbrand.