De Uithof Utrecht

Ringleiding zorgt voor flexibele warmte- en koudelevering

Universiteitscampus De Uithof in Utrecht vervangt zijn oude 'sternet' door een innovatief ringleidingsysteem voor de levering van warmte en koude. Het nieuwe systeem wordt straks gevoed door 12 bronnen en levert daarmee bodemenergie aan 7 gebouwen op de campus. IF begeleidt het project van A tot Z.

Als directievoerder ben ik de 'linking pin' tussen de opdrachtgever en de aannemers. Misschien wel mijn belangrijkste bijdrage is de zorg voor een positieve flow waarin we dit project hebben gebracht.

Bas Pittens, project manager IF Technology

De ringleiding zorgt voor een flexibel systeem. In de toekomst kunnen we redelijk eenvoudig nieuwe afnemers aankoppelen. Elk gebouw krijgt een eigen afleverset met pompen en een TSA op maat. Daardoor kunnen zij onafhankelijk van elkaar warmte of koude afnemen. Het systeem telt in totaal 1,5 km aan leidingen. De omvang maakt dit een complex project, met veel betrokkenen. Daarom investeerde IF volop in teamvorming. Wij geloven dat een project het best slaagt wanneer sprake is van onderling vertrouwen en een transparante werkwijze.

Dit systeem met ringleiding realiseert een CO2-besparing van 1 kiloton. Dat staat gelijk aan 100 hectare bomen. 

Het bodemenergiesysteem op De Uithof verpompt 500 m³ per uur, dat is 1,5 miljoen m³ per jaar. Zowel in de zomer als in de winter levert het systeem 4500 MWh aan energie. De succesvolle uitwerking van dit project levert onze opdrachtgever een besparing van 700.000 m³ aardgas per jaar op. De gebouwen worden vanaf het najaar 2014 één voor één aan de ringleiding gekoppeld. Een prachtig resultaat, ook voor IF. Een systeem dat we zelf hebben ontworpen, ook zo te kunnen uitvoeren, is de bekroning van onze expertise.

De samenwerking tussen Universiteit Utrecht en IF startte al in 1990 met een innovatief warmteopslag project. Voor het huidige WKO-systeem (2001) zijn we al vanaf de eerste ideevorming voor veel aspecten verantwoordelijk. Onder meer de volgende disciplines:

  • Haalbaarheidsonderzoeken,
  • Vergunningstrajecten en overleg met overheden,
  • Ontwerp,
  • Bestek opstellen met kwaliteitseisen en randvoorwaarden,
  • Realisatie met directievoering, beproeving en oplevering,
  • Monitoring en beheer.