Rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek Tweede Kamerfractie potentie Aquathermie

3 juni 2019

Nederland staat voor de immense opgave om afscheid te nemen van fossiele energiebronnen en in 2050 volledig te zijn omgeschakeld naar duurzame energie.

Een belangrijk onderdeel van deze opgave is duurzame verwarming van de gebouwde omgeving. In het ontwerp-Klimaatakkoord zijn voorstellen gedaan voor de transitie naar een duurzaam en betaalbaar alternatief voor aardgas. Eén van die alternatieven is Aquathermie. Dat is een verzamelterm voor verwarmen en koelen met oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED).

Deze bronnen van laagwaardige warmte kunnen zeer efficiënt worden gekoppeld aan warmtepompen voor het leveren van hoogwaardige warmte aan de gebouwde omgeving. Dit al dan niet in combinatie met warmteopslag in bodemenergiesystemen (Warmte- en koude Opslag, WKO of Hoge temperatuur opslag, HTO) voor het verhogen van het rendement en het seizoen onafhankelijk maken van de warmteonttrekking. De warmte die geproduceerd wordt is All-electric en bestaat grotendeels (60-80%) uit omgevingswarmte uit het water dat wordt opgewaardeerd met een warmtepomp en daarmee zeer duurzaam is