Blog

Samen het beste uit een gebied halen. Dat lukt met de objectiviteit van IF Technology

30 september 2019

Binckhorst in Den Haag schudt de komende jaren letterlijk op zijn grondvesten. Wat eruitziet als een indrukwekkende facelift is feitelijk een gigantische inbreidingsoperatie. Niet alleen komen er 5.000 tot 10.000 nieuwe woningen en werkplekken. Ook de bestaande woningen en bedrijven gaan mee in de gebiedsontwikkeling. Het opwekken van duurzame energie voor alle gebouwen, oud en nieuw, vraagt veel van het gebied.

IF Technology (IF) maakt met voorbereidend onderzoek, procesbegeleiding en advies mogelijk dat voor de Binckhorst, in een nauwe samenwerking tussen de vastgoedmarkt en de gemeente, de beste benutting van de beschikbare energiebronnen wordt behaald. Business Developer Barry Scholten vertelt hoe IF publieke en private partijen in staat stelt de ambities en verplichtingen op het gebied van duurzaamheid waar te maken.

Objectiviteit is altijd nodig. Maar zeker bij dit soort complexe projecten, legt Barry Scholten uit. Hij is Business Developer bij IF. Vanuit de kennis die wij hebben, creëren we waarde en draagvlak. We overzien het publieke en private speelveld en streven naar zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Voor nu en voor later. IF verbindt de publieke en de private markt met pure feiten en bewezen technologie. Binckhorst bewijst dat.

Onze aanpak

We hebben blootgelegd welke duurzame energiebronnen het gebied heeft – voor nu en voor de toekomst - en een sluitende oplossing aangereikt voor energielevering, warmte-koudeopslag, slimme inzet van oppervlaktewater voor de (her)ontwikkeling van een gebied met veel verschillende grondeigenaren. Het gebied dicteert de oplossing.

Wat de meest verrassende uitkomst was? Dat het warmte- koude vraagstuk zo makkelijk past. Wij vinden dat logisch. Natuurlijk past het. Dankzij warmte cascadering, dankzij samenwerking en dankzij de inzet van volwassen technologieën die IF Technology volledig overziet en beheerst. Maar het blijft machtig! Ook voor ons.