Woon-zorgcomplex De IJpelaar

Slimme leveringscontracten resulteren in rendabele projecten

Woningcorporatie Laurentius ontwikkelde in Breda De IJpelaar. Dit woon-zorgcomplex is voorzien van een duurzame, collectieve energievoorziening die gebruik maakt van warmte- en koude opslag in combinatie met warmtepompen. Laurentius is als verhuurder van het complex verantwoordelijk voor aanleg, onderhoud, beheer en exploitatie van de WKO-installatie. Ze schakelde IF in om de mogelijke exploitatievormen voor de WKO-voorziening in kaart te brengen. Op basis daarvan besloot Laurentius om de WKO in eigen beheer te houden, onder een eigen energieBV.

Via slimme leveringscontracten borgen we zowel het belang van de bewoners als van de woningcorporatie. Daarmee brengen we een duurzame exploitatie naar een nog hoger niveau.

Simone Kraan, juridisch adviseur IF Technology

Als energieleverancier voor zijn huurder moest Laurentius een leveringscontract opstellen met tarieven en algemene voorwaarden.Onze juridische en technische experts werkten intensief samen en creëerden een bruikbaar contract, toegespitst op de specifieke situatie van deze woningcorporatie, dit pand en deze WKO. Resultaat: een overeenkomst die past binnen het wettelijk kader van de Warmtewet, die de belangen van alle partijen borgt en die tevens ruimte biedt aan toekomstige ontwikkelingen. Verder lieten we het leveringscontract aansluiten bij de geldende huurovereenkomst. Beide lopen nu goed synchroon; erg handig als het gaat om bijvoorbeeld opzegtermijnen. 

Elke situatie is anders. Het is voor ons altijd de uitdaging om een passend antwoord te vinden. Dat deden we ook voor woon-zorgcomplex De IJpelaar. Hier zijn beide bouwdelen, volledig verhuurd aan Thebe, aangesloten op een collectieve installatie. Thebe is ook de afnemer van de warmte en de koude. In de toekomst bestaat echter de mogelijkheid dat 32 appartementen van het complex apart worden verhuurd. Ook in dat geval moeten de leveringscontracten werkbaar zijn en aansluiten op de Warmtewet. Onze allereerste opgave was dan ook het duidelijk stellen van verantwoordelijkheden. Wie heeft tot waar welke rechten en plichten. We definieerden duidelijk de leveringsgrenzen en de leveringscondities. Op basis daarvan zijn de warmte- en koudetarieven bepaald en is de rest van het leveringscontract opgezet. 

Dankzij het multidisciplinaire team kan IF als geen ander technische, juridische en organisatorische kennis en ervaring koppelen. Samen analyseren we eventuele knelpunten en lossen deze voortijdig op. Daarbij vloeit de juridische expertise naadloos over in de technische uitwerking van duurzame bodemenergiesystemen. En andersom. We vertalen de praktijk naar juridische mogelijkheden, op een voor de opdrachtgever begrijpelijke manier. Want alleen dan boeken we bruikbare resultaten en gaan we samen voor (duurzame) winst. 

In de juridische contracten bepalen we ook de tariefstelling die voldoet aan de Warmtewet, sinds 1 januari 2014 het wettelijk kader.

 

 

 

 

In dit project was IF Technology verantwoordelijk voor:

  • Uitwerken van de beheersvormen voor bodemenergie,
  • Opstellen van leveringscontracten van energie met bewoners,
  • Bepalen van de tariefstelling voor warmte en koude,
  • Advies over inrichten van de exploitatie,
  • Jaarlijks monitoren van de werking en de rapportage aan de provincie.