Aquathermie

Aquathermie maakt waterbeheer slim en duurzaam

In Nederland staan 5000 gemalen. Ze borgen de waterveiligheid en waterkwaliteit in onze polders. IF voegt daar een innovatieve functie aan toe: het gemaal als energiecentrale voor duurzame thermische energie. Daartoe ontwierpen wij de Smart polder, een intelligent netwerk van energieneutrale poldergemalen voor klimaatbestendige steden met schoon water. Dit concept biedt een uitgelezen kans voor waterbeheerders. Met Smart polder werkt u duurzaamheid én besparingen in de hand.

Mijn rol gaat verder dan puur de architect en ontwerper van Aquathermie. Ook in het verbinden van partijen en het samenbrengen van alle verschillende belangen bij een project kunnen we als adviesbureau al onze ervaring en expertise kwijt.

Frank Niewold - Specialist Duurzame Energie

Wist u dat een poldergemaal meer energie kan opwekken dan een moderne windturbine? In combinatie met één of enkele grote energiegebruikers heeft u zo een interessant businessmodel te pakken. Als architect van Aquathermie beschikt IF over alle kennis en inzichten die voor deze innovatie noodzakelijk zijn. Samen met u willen we graag de energiepotenties van ‘uw’ oppervlaktewater verkennen. We brengen u in contact met stakeholders en voorzien u van de organisatorische, technische en juridische expertise om het project daadwerkelijk uit te voeren.

Aquathermie als Deltatechnologie kan bijdragen aan de duurzaamheid en veiligheid van delta’s over de hele wereld.


Door op een slimme manier de prognoses voor het waterbeheer te koppelen aan de prognoses voor het energieverbruik kunt u zelfs een bijdrage leveren aan het balanceren van het piekverbruik in ons elektriciteitsnet. Zo creëren wij samen een waterbeheerder die energie opwekt én energie bespaart. De mogelijkheden om met de Aquathermie het duurzaam waterbeheer naar een hoger plan te brengen, zijn legio. Het is een ultieme Deltatechnologie waarmee we diverse maatschappelijke vraagstukken kunnen oplossen. Aquathermie maakt gebruik van het temperatuurverschil in het oppervlaktewater in de verschillende seizoenen om gebouwen te verwarmen of te koelen. De warmtewinning heeft daarbij een positief effect op het verbeteren van de waterkwaliteit; het bestrijdt blauwalgen, botulisme en drijflagen. Daarnaast zorgt koeler oppervlaktewater voor minder hittestress in stedelijke gebieden. Deze combinatie van duurzame voordelen maakt van Aquathermie hét model voor modern waterbeheer.

Smart polder realiseert diverse doelstellingen van de hedendaagse waterbeheerder: 

  • Duurzaam waterbeheer door de productie van hernieuwbare warmte en/of koude,
  • Verbeteren van oppervlaktewaterkwaliteit en zoetwatervoorziening,
  • Innovatieve samenwerkingsvormen voorzien de waterbeheerder van extra middelen om haar waterbeheer te optimaliseren,
  • Kostenbesparingen door slim waterbeheer.