Uitvoering

Snelle anticipatie garandeert soepele uitvoeringsfase

IF maakt waar wat ze belooft. Zodra er een akkoord is op het ontwerp van uw duurzame bodemenergiesysteem, start de daadwerkelijke uitvoering ervan. Een belangrijke taak die u door de beste partij wilt laten uitvoeren. Wij begeleiden het traject van aanbesteding en zorgen dat zowel de inhoud als de prijs correct zijn. Onze uitgebreide ervaring met soortgelijke projecten behoedt u voor tijdrovende en kostbare verrassingen met een aannemer.

Boren van bronnen blijft een indrukwekkend gezicht. Je hebt maar één kans om het goed te doen en daarom zijn we er altijd bij.

Ook tijdens de uitvoering kunt u op ons toezicht rekenen. Wij zijn uw oren en ogen bij de aanleg van uw systeem. Belangrijk, want brontechnologie is een onomkeerbaar proces. De boorwerkzaamheden moeten in één keer goed; ze zijn allesbepalend voor de kwaliteit en levensduur van uw bronnen. Onze fysieke aanwezigheid bij die werkzaamheden is dan ook vanzelfsprekend. Indien nodig mobiliseren we ad hoc onze (civiel)technische en geologische specialisten. Alles om uw project te doen slagen.

Als opdrachtgever dient u toezicht te houden op het werk in uitvoering. U wilt immers weten wat u krijgt. Heeft u te weinig kennis in huis? IF neemt deze verantwoordelijkheid graag op zich.

 

 

Hoe goed een project ook is uitgedacht en voorbereid, gaandeweg krijgen uitvoerders altijd te maken met onverwachte ontwikkelingen. Niet erg, mits deze situaties deskundig worden opgelost. Kiest u voor IF, dan heeft uw aannemer altijd een kundig aanspreekpunt dat direct anticipeert op plotselinge zaken. Wij doen geen concessies aan de kwaliteit en voorkomen te allen tijde onveilige werksituaties. Samen pakken we de uitdagingen bij de horens en adviseren we u in de juiste keuzes. Het concrete resultaat? Een sneller en efficiënter verloop van uw project.

De tijd die uw project vraagt, zullen wij het ook geven; daar kunt u van op aan. Ongeacht de omvang van de opgaven. IF overziet de volledige reikwijdte en weet wanneer ingrijpen nodig is. Doordat we tijdig de juiste stakeholders inschakelen, worden besluiten snel genomen en wordt uw traject soepel doorlopen. Ook zijn wij uw connectie met de betrokken overheden. Als toezichthouder dragen wij voor u de verantwoordelijkheid voor het traject. En we zorgen voor een correct verloop ervan. Zonder onvoorziene herstelwerkzaamheden achteraf, en bijbehorende imagoschade.

Opdrachtgevers bepalen zelf hoe ze IF willen inzetten:

  • Voor turn-key oplossingen,
  • Gedelegeerd opdrachtgeverschap,
  • Volledig projectmanagement.