Nieuws

Stoomproductie voor industrie uit geothermie

14 maart 2016

De industrie verbruikt grote hoeveelheden gas. Onder onze voeten zijn letterlijk grote hoeveelheden aan duurzame warmte beschikbaar: geothermie. Toch wordt daar momenteel door de industrie helemaal geen gebruik van gemaakt. Waarom eigenlijk niet?

Een belangrijke reden is dat de industrie vaak stoom nodig heeft. In Nederland kon tot op heden onvoldoende stoom efficiënt worden opgewekt uit geothermie. Met de nieuwe warmtepomptechnologie die nu door ECN wordt ontwikkeld, is het mogelijk om stoom tot 200°C te maken.

Industrie en geothermie een goede combinatie

In 2015 is er een intentieovereenkomst tussen ECN en IF afgesloten om de mogelijkheden van geothermie bij industrie verder te onderzoeken. Industrie en geothermie zijn om diverse redenen een goede combinatie:

  • Stoom wordt op duurzame wijze opgewekt. Het totale energieverbruik is veel lager dan bij gasgestookte stoomketels. Hierdoor kan aanzienlijk worden bespaard op gebruik van fossiele brandstoffen en wordt de CO2-uitstoot sterk gereduceerd.
  • Het vermogen in de industrie is doorgaans zeer hoog en er is een warmtevraag het hele jaar door. Hierdoor kan geothermie al snel continu in de basislast draaien, waardoor de relatief hoge investeringen goed zijn terug te verdienen.
  • Grote industrie ligt buiten de bebouwde omgeving. Het is in de praktijk vaak goed mogelijk om ruimte te vinden voor een booropstelling zonder overlast te veroorzaken voor de omgeving.

STEPS programma

De warmtepomptechnologie is ontwikkeld door ECN, Bronswerk Heat Transfer en IBK. De nieuwe warmtepomp is succesvol getest in de papierfabriek van SmurfitKappa in Roermond. De warmtepomp wordt nu doorontwikkeld binnen het STEPS-programma door een consortium van eindgebruikers en kennis- en technologieleveranciers. Betrokken eindgebruikers zijn AkzoNobel, Bavaria, Dow, DSM, Heineken, Huntsman, Lamb Weston / Meijer, SmurfitKappa en Warmtebedrijf Rotterdam. Betrokken kennis- en technologie leveranciers zijn ECN, Bronswerk Heat Transfer, IBK, ISPT en IF Technology. Het project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Is geothermie voor mij ook interessant?

Wilt u meer weten over stoom geproduceerd met geothermie? Neem dan contact op met Rob Kleinlugtenbelt .