Studieweek

Succes in Japan smaakt naar meer

24 september 2018

In 2013 zijn we door het Japanse energiebedrijf KEPCO gevraagd om hen te helpen met het ontwikkelen van WKO in Japan. Na een intensieve week van kennisoverdracht over WKO, zijn zij zelf twee grote demonstratie projecten gaan opzetten om te leren van de techniek. De eerste in Takasago, de tweede in het centrum van de mega stad Osaka, net achter het centraal station.

De belangrijkste uitdagingen voor het Japanse consortium zijn: risico op zettingen en verzakkingen door het onttrekken van grondwater. Tevens, of de bronnen bestand zouden zijn tegen aardbevingen en niet zouden verstoppen.

Met succes hebben wij aangetoond dat het toepassen van WKO geen meetbare zettingen en zakkingen heeft veroorzaakt. Ook heeft de bron op maximale capaciteit rustig doorgedraaid, zelfs na de heftige aardbeving van 16 juni 2018, die in Japan heeft plaatsgevonden. Naast de gedetailleerde focus op techniek, heeft KEPCO ook gezien dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan de wet- en regelgeving. Om te leren hoe Nederland de wet- en regelgeving voor WKO heeft opgezet, is van 10-14 september j.l een Japanse delegatie weer naar IF Technology gekomen.

IF Technology heeft dit volledig georganiseerd en begeleid. Naast de projectleider en trekker van de implementatie van WKO in Japan Bas Godschalk, waren er de twee technisch specialisten Benno Drijver en Diane van Beek aanwezig. Vanuit Japan waren er vijf vertegenwoordigers. Twee daarvan zijn medewerkers die Osaka city vertegenwoordigden, met als achtergond beleid en bescherming van bodem en grondwater binnen Osaka city.

Gedurende deze studieweek hebben we inhoudelijke en technische uitleg gegeven en zijn we op bezoek geweest bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de hoofdlijnen van de wetgeving te ontdekken. Vervolgens hebben we een bezoek gebracht bij de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant om te leren hoe de vergunning verlening en handhaving concreet in zijn werk gaat. Ook hebben we mooie referentieprojecten bezocht in Wageningen en Amsterdam en vele vragen direct uit de praktijk kunnen beantwoorden.

Kortom een studieweek waar we oprecht trots op kunnen zijn. Vooral omdat wij hiermee ook ondersteunen in de aanpassing van wet- en regelgeving in Japan. Ook wordt er al nagedacht over een eventuele toepassing van WKO voor de mogelijke EXPO 2025 die wellicht in Osaka zal worden gehouden.