Technology Track

Bodemenergie op 5 september 2019

We staan aan het begin van de energietransitie. Ondergrondse warmteopslag zal hierin een belangrijke rol gaan vervullen. Wie zien dat er steeds meer interesse komt in Hoge Temperatuur Opslag (HTO), een techniek die het mogelijk maakt om warmteoverschotten op hogere temperaturen (> 25 oC) op te slaan in de ondergrond.

HTO biedt veel potentie om de warmtevoorziening verder te verduurzamen, doordat een warmtepomp niet of verminderd ingezet wordt en omdat het de mogelijkheid biedt om duurzaam opgewekte (geothermische) warmte of restwarmte op te slaan. HTO zijn in de jaren negentig op beperkte schaal toegepast, maar deze techniek is daarna wat vergeten. De laatste jaren zit HTO weer in de lift en worden er nieuwe projecten gemaakt. 

Toch is de groei van HTO nog beperkt. Dat komt onder meer doordat de techniek nog onbekend is en doordat het huidige wettelijk kader alleen pilot vergunningen toestaat. Hoe kunnen we deze veelbelovende techniek een stap verder helpen? Welke projecten worden er nu uitgevoerd? Wat weten we over de effecten van HTO op de ondergrond? En waar valt nog wat te leren? Welke onderzoeken worden momenteel uitgevoerd? Wat is er nodig om die kennis straks te vertalen naar beleid voor HTO?

De agenda
09:45 - Inloop en ontvangst 
10:00 - Start van de Technology Track 
10:15 - Introductie HTO
          - Wat is HTO?
          - Wat zijn de kansen?
          - Wat zijn de uitdagingen?
          - Wat hebben we geleerd van oude projecten en eerdere onderzoeken?
11:00 - Koffiepauze en korte rondleiding door het pand van IF Technology  
11:15 - De toekomst van HTO
          - Lopende en geplande (onderzoeks)projecten
          - Hoe komen we tot beleidsvorming rond HTO?
          - Discussie
13:00 - Einde van de Technology Track  

Op donderdag 5 september 2019 organiseert IF Technology op haar eigen locatie, aan de Velperweg 37 in Arnhem, een Technology Track Bodemenergie met als thema ondergrondse warmteopslag. Reserveer daarom nu de datum in uw agenda. Laat u informeren, inspireren en denk met ons mee over de toekomst van ondergrondse warmteopslag.