Blog

Inzicht van de dag; HTO bodemenergie!

23 september 2019

Mijn naam is Merisse Klein Horsman, en ik ben afgelopen maand gestart als junior specialist werktuigbouwkunde bij IF Technology nadat ik mijn studie Werktuigbouwkunde met succes heb afgerond. IF sprak mij direct aan vanwege het interessante werk met duurzame bodemenergie en de kans om een betere toekomst te creëren voor volgende generaties.

Er wordt op het moment al veel gedaan met WKO systemen, oftewel; lage temperatuur Warmte Koude Opslag. Met WKO systemen kan er warmte van 15 - 25 á 30 °C opgeslagen worden in de bodem. Echter is het niet altijd mogelijk om zulke lage temperaturen te gebruiken, waardoor MTO (Middel Temperatuur Opslag); 30 – 60 °C en HTO (Hoge Temperatuur Opslag); 60 – 90 °C goede mogelijkheden kunnen zijn voor seizoensopslag van warmte.

Tijdens de Technology Track Bodemenergie is er een introductie gegeven over de verscheidene voor- en nadelen van HTO systemen en de effecten op de bodem vergeleken met WKO en MTO systemen. 

Een belangrijk verschil is namelijk dat bij HTO waterbehandelingen van het bodemwater nodig zijn, doordat de hoge temperaturen voor kalkaanslag zorgen. Hiernaast is het warmteverlies ook groter, en zijn er andere materialen benodigd die beter tegen de temperaturen kunnen. Echter doordat de temperaturen zo hoog zijn is de hoeveelheid energie die opgeslagen en onttrokken kan worden veel groter dan bij WKO’ s, en zijn er ook meer toepassingsmogelijkheden.

De toelichting over de technische aspecten van WKO, MTO en HTO zijn duidelijk overgedragen en hebben nuttig inzicht gegeven aan zowel deelnemers met een technische achtergrond als deelnemers zonder deze voorkennis.

Tevens zijn er ook een aantal lopende projecten besproken, waar belangrijke leermomenten naar voren zijn gekomen voor toekomstige systemen. Projecten zoals WINDOW, welke onderzoek doet naar de potentie, inpassing, de techniek en de effecten, kunnen goed gebruikt worden als referentie voor het ontwerpen van een HTO systeem. Denk hierbij aan de extra warmteverliezen die ontstaan en andere wetten waaraan voldaan moet worden (mijnbouwwet veiligheidskader vanaf 500 meter diepte).

Aan het einde van de Technology Track is er gediscussieerd over verschillende scenario’s wanneer effecten van HTO wel of niet acceptabel zijn. Denk hierbij aan de effecten van HTO op zoute of zoete opslagpakketten en de verschillende belanghebbende die hier gebruik van maken. Iedereen heeft verschillende keuzes gemaakt waarin over het algemeen de meeste deelnemers de effecten acceptabel vonden zolang deze omgevingsbelangen niet schaden.

Ik vond het vooral nuttig om de toelichting van de extremere antwoorden te horen, zoals; het is absoluut niet acceptabel, of juist altijd omdat de klimaatambities het belangrijkst zijn.

Deze antwoorden geven een mooie tegenspraak, en kan men laten nadenken over de meningen van de verschillende belanghebbende. Dit creëerde ook interessante discussies over het ‘grijze’ gebied van acceptabele effecten.’