Technology Track

Geothermie op 8 oktober 2019

Van het gas af en aan de geothermie! Makkelijker gezegd dan gedaan. Nederland staat voor een enorme opgave om voor 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te dringen. Maar wat betekent dit voor u als gemeente?

De energietransitie is in volle gang. De verantwoordelijkheid van gemeentes om deze transitie te realiseren neemt toe en de ambities zijn torenhoog. Zo wordt van alle gemeentes verwacht dat ze in 2021 een transitievisie warmte hebben. Met aardwarmte is het mogelijk om duurzame warmte te leveren aan de gebouwde omgeving, industrie en tuinbouw. Maar voordat daadwerkelijk geothermische warmte geleverd wordt, zijn er een groot aantal stappen nodig. Zo moeten bijvoorbeeld warmtevraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. De gemeente kan verschillende rollen aannemen in het realiseren van geothermische projecten. Welke rol het beste past, zal sterk project- en gemeente-afhankelijk zijn. Tijdens de Technolog Track Geothermie presenteren wij een aantal rollen en gaan we hierover graag met u in discussie.

Het eerste geothermische project in Nederland dateert uit 2006/2007. Qua regelgeving valt geothermie onder de mijnbouwwet. Deze wet is echter nooit geschreven met geothermie in het achterhoofd. Met het toenemende aantal geothermische systemen is er dan ook behoefte aan beter afgestemde wetgeving. Er ligt momenteel dan ook een wijzigingsvoorstel voor de mijnbouwwet. In de aangepaste mijnbouwwet zullen gemeentes meer betrokken worden bij de vergunningverlening dan nu het geval is. Wat voor gevolgen heeft dit voor u als gemeente?

Op dinsdag 8 oktober 2019 organiseert IF Technology op haar eigen locatie, aan de Velperweg 37 in Arnhem, een Technology Track Geothermie. Graag gaan we met u in discussie over de verantwoordelijkheden en rollen van gemeentes bij geothermie.

De agenda
09:45 - Inloop en ontvangst
10:00 - Start van de Technology Track
10:15 - Introductie geothermie
          - Wetgeving en de verantwoordelijkheden van gemeentes
          - Mogelijke rollen van gemeentes bij realisatie geothermie  
11:00 - Koffiepauze en korte rondleiding door het pand van IF Technology  
11:15 - Geothermie en gemeentes: gemeente Zwolle aan het woord
          - Open discussie
13:00 - Einde van de Technology Track