Technology Track

Geothermie op 12 november 2019

Van het gas af en aan de geothermie! Makkelijker gezegd dan gedaan. Nederland staat voor een enorme opgave om voor 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te dringen. Maar wat betekent dit voor u?

De energietransitie is in volle gang. De verantwoordelijkheid van gemeentes om deze transitie te realiseren neemt toe en de ambities zijn torenhoog. Zo wordt van alle gemeentes verwacht dat ze in 2021 een transitievisie warmte hebben. Met aardwarmte is het mogelijk om duurzame warmte te leveren aan de gebouwde omgeving, industrie en tuinbouw. Maar voordat daadwerkelijk geothermische warmte geleverd wordt, zijn er een groot aantal stappen nodig. Zo moeten bijvoorbeeld verschillende belangen afgewogen worden, heeft de realisatie impact op omwonenden, en moet een boorlocatie geselecteerd worden. Vaak is de ruimtelijke en energetisch inpassing in de bebouwde omgeving lastig en moeten er veel verschillende vergunningen aangevraagd worden. Daarnaast brengt de toepassing van geothermie bepaalde onzekerheden met zich mee.

Naast gemeentes worden ook provincies, waterleidingbedrijven, waterschappen en woningbouwcoöperaties geconfronteerd met geothermie. Van hen wordt verwacht dat ze bijvoorbeeld de effecten van een geothermisch systeem op hun belang goed kunnen beoordelen. De genoemde partijen kunnen verschillende rollen aannemen bij het realiseren en het beoordelen van geothermische projecten. Welke rol het beste past, zal sterk project en belang afhankelijk zijn. Tijdens de Technology Track Geothermie presenteren wij een aantal rollen, gaan we inhoudelijk in op eventuele effecten van een geothermisch systeem en gaan we hierover met u in discussie.

Op dinsdag 12 november 2019 organiseert IF Technology op haar eigen locatie, aan de Velperweg 37 in Arnhem, een Technology Track Geothermie. Graag gaan we met u in discussie over de verantwoordelijkheden en rollen bij geothermie.

De agenda
09:45 - Inloop en ontvangst
10:00 - Start van de Technology Track
10:15 - Introductie geothermie
- Wetgeving en de verantwoordelijkheden
- Mogelijke rollen van provincies en gemeentes bij geothermie en de RES (regionale energie strategie)
11:00 - Koffiepauze en korte rondleiding door het pand van IF Technology
11:15 – De realisatie en inpassing van een geothermie project in de praktijk
- Open discussie
13:00 - Einde