Technology Track

Geothermie op 8 oktober 2019

Nog niet geopend voor inschrijving

Allemaal van het gas en aan de Geothermie? Dit klink erg mooi, maar is het wel zo eenvoudig? De reeds gerealiseerde geothermieprojecten leren ons dat vrijwel ieder project te maken krijgt met onvoorziene aspecten die opgelost moeten worden.

Deze aspecten kunnen te maken hebben met de vergunningverlening, effecten van het geothermische systeem en problemen die optreden tijdens het boren en de exploitatie. In deze Technology Track willen we een aantal van deze aspecten uitlichten en bespreken. Hiernaast wordt ingegaan op het ontwikkelen van geothermieprojecten volgens een portfolio-benadering. Hierbij worden projectkosten, risico’s en onzekerheden van de projecten in een portfolio van meerdere projecten gedeeld, waardoor ze afnemen. Een ander aspect dat aan de orde komt is de nut en noodzaak van een field development plan. Er komen steeds meer geothermieprojecten en het aantal zogenaamde hotspots is beperkt. Hoe worden deze hotspots optimaal benut, en hoe kan dit juridisch verankerd worden? 

Op dinsdag 8 oktober 2019 organiseert IF Technology op haar eigen locatie, aan de Velperweg 37 in Arnhem, een Technology Track Geothermie. Reserveer daarom nu datum in uw agenda. Zodat wij samen de vruchten kunt plukken van een dag vol inspiratie en ontmoeting. Technische thema’s die we willen bespreken zijn:

  • Seismisch risico assessment en winningsvergunning
  • Play-based portfolio
  • Field development plan

De agenda
09:45 - Inloop en ontvangst
10:00 - Start van de Technology Track
10:15 - Achtergrond en technologie van de risico’s en onzekerheden van Geothermie  
11:00 - Koffiepauze en korte rondleiding door het pand van IF Technology  
11:15 - Wat zijn de risicovolle aspecten van geothermie en wat zijn de oplossingen? Onder het genot van een lunch ontdekken wij op een interactieve manier de wensen en slapeloze nachten rondom Geothermie waarbij we discussiëren over bovenstaande thema's.
13:00 - Einde van de Technology Track