Commercieel

Tenders scoren met het unieke participatiemodel van IF Technology

23 maart 2016

Wij zien om ons heen een sterke toename in het aantal opdrachten die als tender in de markt gezet worden. Meedoen aan zo’n tender brengt risico’s met zich mee voor de inschrijver omdat de geleverde inspanningen niet altijd beloond worden. Het inhuren van een externe adviseur, zoals IF, is dan een extra risicofactor. Zo willen wij natuurlijk niet gezien worden door onze klanten en daarom passen wij ons aan.

Het ultieme partnership
Wij bieden onze klanten een uniek participatiemodel aan waarin we het risico meedragen met onze klanten. In de tenderfase brengen wij onze kennis en ons netwerk in om samen een zo goed mogelijke tenderinschrijving op tafel te leggen. Daarbij kijken we verder dan onze eigen scope en denken we graag mee over het hele project. Wordt de opdracht uiteindelijk toch niet verleend? Dan nemen ook wij ons verlies. Is de tender wel gegund aan ons consortium? Dan hebben we alles al voorbesproken en vastgelegd en kunnen we direct aan de slag zonder verrassingen en onderhandelingen. Dat is voor ons het ultieme partnership.

De voordelen van IF als tenderpartner op een rijtje

  • In een vroeg stadium toegang tot de technische, juridische, financiële en organisatorische kennis en ervaring van IF op gebied van duurzame opwekkingsinstallaties met bodemenergie en oppervlaktewaterenergie.
  • Beheersen van tenderkosten, met name bij niet-gunning aangezien IF risicodragend instapt.
  • (Financiële) afspraken voor uitwerking project opgenomen in de tenderinschrijving (geen verrassingen en onderhandelingen na gunning).
  • Een echte partner aan je zijde die demarcatieoverschrijdend over meerdere projecten kijkt en belang heeft bij een prettige samenwerking en een goed resultaat.

IF is aantoonbaar succesvol
Zeven van de laatste acht tenders die IF via haar tenderparticipatiemodel heeft aangeboden zijn toegewezen. En daar zijn wij best trots op. De tendermanagers waarmee wij intensief hebben samengewerkt zijn dan ook eenduidig positief over samenwerking met IF. Tendermanagers Ruud van Aalst en Dennis Schuiling omschrijven onze samenwerking als volgt:

“In nauwe samenwerking op basis van samen-uit-samen-thuis bundelen wij al in de tenderfase onze specifieke kennis waarmee de kans op tendersucces vergroot wordt. Het bijkomende voordeel is dat de tenderkosten voor HOMIJ Technische Installaties goed beheer(s)baar blijven en in het vervolgtraject een vliegende start gemaakt kan worden.”
Ruud van Aalst - Ontwikkelaar PPS-werken -  HOMIJ Technische Installaties 

Ik ervaar samenwerken met IF in de tenderfase als bijzonder prettig en nuttig. Zij leveren proactief échte toegevoegde waarde (haalbaarheidstoetsing en hierdoor verminderd risico voor BAM) en hun risicodragende participatiemodel past bij de wijze waarop wij willen samenwerken met adviseurs in grote complexe tenders.
Dennis Schuiling - Tendermanager  - BAM Bouw en Techniek Grote Projecten

Participatiemodel op maat
IF biedt diverse smaken van participatiemodellen voor tenders aan. Bij iedere tender convergeren we samen op transparante wijze naar het samenwerkingsmodel waarbij beide partijen zich het meest prettig voelen. Per tender kan IF zich aan één klant of consortium exclusief binden. Wacht daarom niet te lang om ons te polsen voor samenwerking in een tender. Wilt u kennismaken met de participatiemodellen van IF voor tenders? Dan komen we graag vrijblijvend een kopje koffie drinken.