Kennis

Slim contracteren: huur en levering warmte/koude gesplitst

9 augustus 2016

Niet handig: een verhuurder wilde zijn warmte-koude installatie verkopen aan een exploitant maar huur en de levering van warmte/koude waren in één contract geregeld. Nu was eerst ontvlechting nodig voordat de installatie kon worden overgedragen.

Veel verhuurders van vastgoed  leveren ook collectief opgewekte warmte en/of koude aan hun huurders. Deze complete service kan op twee manieren geregeld worden. Ten eerste in één (huur)overeenkomst waarin verhuur en levering van de warmte en koude beiden vastgelegd worden. Ten tweede door een zelfstandige huurovereenkomst en een zelfstandige leveringsovereenkomst. Beiden opties voldoen zolang de levering van warmte/koude en de exploitatie van de collectieve installatie in handen van de verhuurder is en in de toekomst zal blijven. Onder het Warmtewetregime is een separate leveringsovereenkomst verplicht. Steeds vaker zien wij dat verhuurders er voor kiezen om collectieve warmte-/koudevoorzieningen over te dragen aan een exploitant. Ook in dit geval zijn twee separate overeenkomsten nodig.

Zonde! We hadden u veel werk kunnen besparen.

 

 

Bij (ver)koop bepaalt een exploitant zijn bod op basis van de verdiencapaciteit van de collectieve installatie. Zekerheid over afname en afnemers is daarvoor van groot belang. Voor eigendomsoverdracht van de installatie aan de exploitant zijn zelfstandige, ondertekende en overdraagbare leveringsovereenkomsten dus onmisbaar. Als de levering van warmte en koude vervlochten is in de huurovereenkomst is ontvlechting noodzakelijk voordat eigendomsoverdracht aan een nieuwe exploitant mogelijk is. Dit betekent dat de verhuurder, achteraf, alle huurders langs moet om hen alsnog een aparte huur- en aparte leveringsovereenkomst te laten tekenen. Dit is dubbel werk en kost tijd en energie. Helaas komen we deze vervlechting in de praktijk regelmatig tegen. Zonde! En dubbel zonde en ingewikkeld is het als, zoals in ons praktijkvoorbeeld, de manier waarop beiden zijn vervlochten ook nog eens van huurder tot huurder verschilt.

Als gelijk bij de start van de exploitatie/verhuur twee zelfstandige overeenkomsten worden opgesteld en gesloten dan wordt veel werk bespaard. De zelfstandige leveringsovereenkomst kan immers zonder extra werk één op één overgedragen worden aan de nieuwe exploitant. Dit laat huurder en de huurovereenkomst ongemoeid. Overigens dient in de leveringsovereenkomst dan wel bepaald te zijn dat de afnemer van warmte/koude bij voorbaat instemt met een overdracht van de overeenkomst.

Projectvoorbeeld: lees hier hoe wij voor woningcorporatie Laurentius het leveringscontract opstelden.