Nieuws

Toezicht bij realisatie WKO werpt vruchten af

10 juni 2015

Door toezicht tijdens realisatie werd een lekkage in een peilbuis opgespoord. Toezicht voorkomt zo bronverstopping.

In Barendrecht wordt gewerkt aan het nieuwe gebouw voor Focus Beroepsacademie. De nieuwe school wordt deze zomer opgeleverd en zal worden verwarmd en gekoeld met een open bodemenergiesysteem (WKO). Zo wordt in Barendrecht een steentje bijgedragen aan duurzame verwarming en koeling.

"Nadat IF Technology het ontwerp van het energieopslagsysteem heeft gemaakt, heb ik toezicht gehouden tijdens de realisatie. Tijdens realisatie constateerde ik bij  controlemetingen een afwijkend beeld. Na aanvullende metingen werd duidelijk dat er een lekkage was in één van de peilbuizen. Gelukkig heb ik samen met de aannemer kunnen achterhalen waar de lekkage zich bevond en is het lek gerepareerd. Hierdoor voorkomen we een bronverstopping in de toekomst. Dit voorbeeld geeft aan hoe belangrijk toezicht tijdens realisatie kan zijn."

 Bij een lekkage in de peilbuis kan zuurstofrijk freatisch water in aanraking komen met ijzerhoudend grondwater in het opslagpakket. Hierdoor is het risico groot dat de bronnen op termijn verstoppen.