Nieuws

Trias bij Naaldwijk blijkt niet geschikt voor geothermie. Hoe zit dat op andere locaties?

1 maart 2018

De diepe boring bij Trias Westland in Naaldwijk heeft aangetoond dat de Trias zandsteen ter plekke op 4000 m diepte niet geschikt is voor geothermie. De doorlatendheid bleek slechts 0,02 mD te bedragen. Dat is zo laag dat iedere poging om uit dat gesteente water te produceren bij voorbaat vrijwel kansloos is. Dat wil echter niet zeggen dat het Trias op andere locaties geen geschikte zandstenen bevat.

Sterker: het project in Vierpolders toont aan dat de Trias zandsteen daar op een diepte van 2200 m wel geschikt is voor geothermie. Hier is een collectief aardwarmteproject gemaakt en levert aan negen tuinders in Vierpolders. 

Het verschil tussen Naaldwijk en Vierpolders zit met name in de diepteligging van het Trias. Zandsteen wordt minder poreus, en daardoor minder doorlatend, als het dieper komt te liggen. Dat komt door het gewicht van het bovenliggende gesteente en door de hogere temperatuur op grotere diepte; beide factoren tezamen zorgen er voor dat de poriën van de zandsteen dicht gedrukt en dicht gecementeerd worden naarmate de zandsteen dieper komt te liggen.

Naast deze diepterelatie spelen nog allerlei andere factoren een rol in de mogelijke geschiktheid. De doorlatendheid wordt ook bepaald door de eigenschappen van het zand op het moment dat het wordt afgezet (sedimentologie) en door het water (of gas of olie) dat door de zandsteen heeft gestroomd in de loop van de geologische geschiedenis. Ook kan de zandsteen ooit dieper gelegen hebben dan die nu ligt, waardoor de doorlatendheid veel lager kan zijn dan verwacht wordt op basis van de diepte. Dat wordt inversie genoemd, en dit komt in Zuid-Holland in een aantal gebieden voor. Voor het geothermie potentieel is naast de doorlatendheid ook de dikte van de zandsteen van belang.

Al deze factoren zijn meegenomen in de potentieel studie geothermie die is gemaakt voor Zuid-Holland. Uit die studie blijkt dat de Trias zandsteen een enorme potentie heeft in Zuid-Holland, maar vooral aan de zuidrand van de provincie. De studie staat beschreven op deze pagina van Energieagenda Zuid-Holland, onderaan de pagina kun je de potentiekaarten downloaden. Helaas is de kaart van de Trias niet beschikbaar, deze is hieronder weergegeven.

Trias geothermie Zuid-Holland

De aanwezige geothermiewarmte zou goed ingezet kunnen worden voor verwarming van stedelijk gebied in die regio, en voor duurzame stoomlevering aan de industrie. En als de warmterotonde er eenmaal is, kan er vanuit dat gebied ook heel veel geothermie warmte naar de rest van de provincie worden gebracht.

Heb je vragen of wil je meer weten? Bel of e-mail gerust met Nick of Guus. Hun contactgegevens staan hiernaast.