Nieuws

Uitbreiding WKO Utrecht Science Park

26 februari 2016

Op het Utrecht Science Park realiseren wij een collectief WKO systeem dat straks door meerdere gebouwen gebruikt kan worden. Zowel het systeem als de werkwijze zijn voor ons uniek.

Vorig jaar is met succes een collectief WKO systeem in gebruik genomen door de Universiteit Utrecht (UU). Dit is een uniek project waarbij gebouwen onderling energie kunnen uitwisselen met elkaar (zie onderstaande video). Bijzonder voor ons was ook het feit dat wij de directievoering hadden tijdens de realisatie. Dit houdt in dat we de verantwoordelijkheid nemen over de aanleg van het systeem en daarmee een hoop werkdruk bij de klant wegnemen. Daarnaast is het ook een groot blijk van vertrouwen vanuit de Universiteit.

Het Noordwestcluster project was een succes en draait nu naar tevredenheid. Reden genoeg voor de UU om het volgende grote WKO project te starten: Het Diergeneeskundecluster. Ook hier doen wij weer de directievoering en daar zijn we best trots op. De bronnen zijn geboord en op dit moment zijn we bezig de eerste aansluiting te maken op de Life Sciences Incubator (LSI). Een gebouw dat onlangs is gerealiseerd om de stijgende huisvestingsvraag van startende ondernemers te beantwoorden. Er is de uitgesproken ambities om de hoogste BREEAM-kwalificatie ‘outstanding’, te halen met dit ontwerp. Wij proberen daar nu ons steentje aan bij te dragen met deze gloednieuwe WKO installatie.

Naar verwachting zal de WKO in het cluster Diergeneeskunde in mei in gebruik worden genomen. Daarna is het mogelijk om snel en makkelijk andere gebouwen aan te koppelen. Deze flexibele opzet is een nieuwe ontwikkeling binnen de WKO technologie. Een die bijzonder geschikt is voor campussen en bedrijventerreinen met een lange termijn visie op duurzaamheid. We leggen het systeem zo aan dat nieuwe ontwikkelingen straks makkelijk aan kunnen haken aan de bestaande installatie. Zo maken we een groot WKO systeem toekomstbestendig.