Nieuws

Vernieuwde Basiscursus Bodemenergie voor Overheden

20 april 2017

Bodemenergie is niet meer weg te denken uit de energietransitie. En met de aangescherpte duurzaamheidsambities komen er alleen maar meer systemen bij. Als bevoegd gezag is het belangrijk om deze groei in goede banen te leiden. Zeker nu met de komst van de Omgevingswet het wettelijk kader aan het veranderen is.

BodemenergieNL heeft een (vernieuwde) cursus bodemenergie ontwikkeld, speciaal voor overheden. In de eendaagse basiscursus leert u het principe van bodemenergie beter kennen: hoe werkt het eigenlijk en waarmee moet ik rekening houden op technisch en juridisch vlak. Alles wat de dagelijkse praktijk bij gesprekken, beoordeling en toetsing van aanvragen aan de orde kan komen.

Daarnaast ontwikkelt BodemenergieNL momenteel twee verdiepingscursusssen: één voor vergunningverleners en één voor handhavers. In deze cursussen wordt dieper ingegaan op de praktijk van vergunningverlening en handhaving: hoe beoordeel ik een vergunningaanvraag en waar let ik op bij handhaving.

De cursus is bedoeld voor beleidsmedewerkers, vergunningverleners en handhavers van provincies, gemeenten en omgevingsdiensten die zich bezighouden met bodemenergie. Daarnaast zullen ook de bij bodemenergie betrokken managers en juristen uit deze organisaties veel baat hebben bij de cursus.

Heeft u behoefte aan het bijspijkeren van uw kennis over bodemenergiesystemen? Meld u aan voor de eerste cursus van 7 juni aanstaande.

Voor meer informatie: kijk op de website van BodemenergieNL.