Nieuws

Kansen energie uit oppervlaktewater landelijk inzichtelijk gemaakt

30 juni 2015

IF Technology en Deltares hebben voor Rijkswaterstaat onderzocht hoeveel warmte en koude uit het hoofdwatersysteem gewonnen kan worden en hoeveel daarvan nuttig gebruikt kan worden. Het resultaat: de landelijke Kansenkaart voor Energie uit OppervlakteWater (EOW).

Binnen het Corporate Innovatie Programma (CIP) van Rijkswaterstaat hebben Deltares en IF Technology in 2014 een eerste landelijke verkenning uitgevoerd. De resultaten van deze verkenning zijn gepresenteerd in de duurzaamheideditie van het vakblad H2O (juni 2015). Het doel van de verkenning was inzichtelijk te maken wat de potentie is van EOW in combinatie met opslag in een warmte-/koudeopslagsysteem (WKO)

het hoofdwatersysteem kan 50% van aanliggende warmtevragers voorzien van duurzame warmte

Uit de verkenning blijkt dat het hoofdwatersysteem een substantiële bijdrage kan leveren aan de warmte- en koudelevering in het stedelijk gebied. Langs vrijwel alle watergangen van het hoofdwatersysteem kan het oppervlaktewater minimaal 50% warmtevragers voorzien van duurzame warmte. Mits het oppervlaktewater voldoende breed (> 25 meter) of voldoende doorstroomd is. Daarnaast vormt de techniek een goede aanvulling op de ruim 1.100 WKO-systemen die in de directe nabijheid van het hoofdwatersysteem liggen. Het oppervlaktewater kan in principe benut worden om de WKO-systemen robuuster te maken door het in standhouden van de thermische balans.

De eerste landelijke resultaten zijn veelbelovend. De onderzoekers zijn op zoek naar nieuwe initiatieven om de kansen ook op kleinere schaal inzichtelijk te maken. Het gehele artikel staat hier