Nieuws

Energielevering en waterbeheer in één. Dat is de toekomst.

17 november 2014

Regeneratie van open bodemenergiesystemen met oppervlaktewater blijkt onder meer in de Amersfoortse wijk Vathorst erg efficiënt. Het voorkomt de plaatsing van lawaaiige drycoolers op daken en het draagt bij aan een betere kwaliteit van het grachtenwater.

In de nieuwbouwwijk Vathorst in Amersfoort is een installatie gerealiseerd met Energie uit Oppervlaktewater (EOW) waarbij warmte uit het oppervlaktewater in de bodem wordt gebracht.

Inlaatpunt met filter van het EOW-systeem

Het EOW systeem balanceert het bestaande bodemenergiesysteem door het warmtetekort in de bodem aan te vullen gedurende het zomerseizoen. Hierdoor werkt het bodemenergiesysteem efficiënter en wordt aan de eis van energiebalans uit de vergunning Waterwet voldaan. Hierbij is een dubbelfunctie ontstaan doordat het EOW-systeem water in een hoog stuwpand pompt dat normaal gesproken met een gemaal op peil wordt gehouden.

IF zet volop in op integratie van duurzame energiewinning en waterbeheer. Door in de zomer warmte te ontrekken aan het stilstaande oppervlaktewater kan een aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit worden bereikt door afkoeling en beweging. Zo draagt het EOW-systeem bij aan oppervlaktewater zonder blauwalg en botulisme.

De markt wordt zich meer en meer bewust van de potentie van oppervlaktewater en de bijdrage die deze techniek kan leveren aan onze klimaatdoelstellingen. IF laat zien dat dit hand in hand kan gaan met een fraaie businesscase.