Kennis

Zo werkt aardwarmte

20 januari 2016

Aardwarmte wordt steeds vaker toegepast. Ben je ook zo benieuwd hoe dat werkt? Bekijk dan onderstaand filmpje waarin onze collega Barry het uitlegt.

 

Je hoort het woord aardwarmte steeds vaker. Maar wat is het nu eigenlijk? De termen aardwarmte, bodemenergie en geothermie worden ook vaak door elkaar gebruikt. Je kunt drie hoofdgroepen onderscheiden. Aardwarmte kan verwijzen naar:

Geothermie

Bij geothermie (geo=aarde, thermos=warm) wordt vanuit grote diepte, minimaal 500 meter, warm water opgepompt. Het water verwarmt huizen en kassen. Het afgekoelde water gaat terug in de grond. Daar wordt het weer opgewarmt door de kern van de aarde.

Open bodemenergiesystemen

Seizoensopslag van koude en warmte in de bodem gebeurt door middel van open bodemenergiesystemen. Hiermee worden veelal grote gebouwen van warmte maar ook van koeling voorzien. Deze techniek wordt ook wel koude-warmteopslag (KWO) of warmte-koudeopslag (WKO) genoemd. Het filmje van Barry met Omroep Gelderland gaat over deze systemen.

Gesloten bodemenergiesystemen

Dit zijn buizen in de ondergrond die door middel van geleiding warmte of koude onttrekken aan de bodem. Deze techniek wordt veel toegepast bij individuele huizen. Ze worden ook wel bodemwarmtewisselaars genoemd.

Meer weten?

-           Duurzame energie uit de bodem: verdere uitleg van bovengenoemde technieken

-           Hier vind je de gedetailleerde uitleg over de bodem en bodemenergie: soilpedia

-           Geothermie 

-           Benieuwd wat wij allemaal doen met bodemenergie?

-           Het hoofd koel dankzij wko 

-           Elk systeem kan optimaal renderen 

-           Advies nodig?

-           Projecten